Hristov, M., Pristavova, S. and Stanimirova, T. (2021) “Минералого-петрографско изследване на керамика от проучвания край с. Дъбене, Карловско: Mineralogical and petrographic study of the pottery from Dubene site, Кarlovo municipality”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 11(1), pp. 121–129. doi: 10.57573/be-ja.11.121-129.