Valchev, I. (2021) “Култът към Юпитер в долнодунавските провинции по времето на Тетрархията: The cult of Jupiter in the Lower Danube Provinces during the Tetrarchy”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 11(1), pp. 103–120. doi: 10.57573/be-ja.11.103-120.