Torbatova, B. (2021) “Обекти на езическа култова обредност от римската епоха в Поломието. Част 1: Sites with pagan cult activity during the Roman period in the Polomie region. Part 1”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 11(1), pp. 59–102. doi: 10.57573/be-ja.11.59-102.