Georgieva, R. (2020) “„Невидими“ занаяти в древна Тракия: дървообработка и изделия от дърво: ‘Invisible’ crafts in ancient Thrace: woodworking and manufacture of wooden objects”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 10(2), pp. 205–232. doi: 10.57573/be-ja.10.205-232.