Venelinova, S. and Grigorov, V. (2019) “Керамичен комплекс „Копривец“ от неолитното селище до град Върбица, Североизточна България: ‘Koprivets’ pottery assemblage from the Neolithic settlement near the town of Varbitsa, Northeast Bulgaria”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 9(2), pp. 141–180. doi: 10.57573/be-ja.9.141-180.