Todorova, E. (2018) “Дванадесети конгрес на Международната асоциация за изучаване на средновековната и съвременна керамика в Средиземноморието: 12th Congress AIECM3 on Medieval and modern period Mediterranean ceramics”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 8(2), pp. 249–256. Available at: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-8-2-2018-249-256 (Accessed: 29 June 2022).