Todorova, E. (2017) “Единадесети конгрес на Международната асоциация за изучаване на средновековната и съвременна керамика в Средиземноморието: Eleventh Congress AIECM3 on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 5(2), pp. 239–242. Available at: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-5-2-2015-239-242 (Accessed: 4 July 2022).