Chukalev, K. (2014) “Годишна конференция на Международната организация за компютърни приложения и количествени методи в археологията, 22-25 април 2014 г., Париж, Франция: Annual conference of the International organisation for Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, 22-25 April 2014, Paris, France”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 4(1), pp. 85–92. Available at: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-4-1-2014-85-92 (Accessed: 1 July 2022).