Dimitrov, Z. (2014) “Втора Международна конференция за Дунавските провинции на Римската империя: религията и възприемането на чуждата култура: 2nd International Conference on the Roman Danubian Provinces: ‘Religion and Acculturation in the Danubian Provinces’”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, 4(1), pp. 81–83. Available at: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-4-1-2014-81-83 (Accessed: 4 July 2022).