KULEFF, I. Рецензия на Диjaна Ванчевска, Билjaна Бозароска-Павловска, Конзервациjа на Метални Археолошки Предмети, 2013, Народната банка на Република Македонија, ISBN 978-9989-107-25-2: Book review: Диjaна Ванчевска, Билjaна Бозароска-Павловска, Конзервациjа на Метални Археолошки Предмети, 2013, Народната банка на Република Македониja, ISBN 978-9989-107-25-2. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 347–349, 2013. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-3-2-2013-347-349. Acesso em: 19 jun. 2024.