JOHANNE NYLAND, A. Quarrying in the Stone Age and Bronze Age in southern Norway studied as a socially situated phenomenon: Добиването на каменни суровини през неолита и бронзовата епоха в Норвегия, изучавано като социален феномен. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 133–154, 2017. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-7-1-2017-133-154. Acesso em: 30 jun. 2022.