GIURDZHIISKA, D. Технологични наблюдения върху декоративната техника в гробницата при с. Александрово. Проблемът за органичните свързватели в античността: Technological observations on the painting techniques at Alexandrovo tomb. The problem of the organic binding medium in the Antiquity. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 137–154, 2013. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-3-1-2013-137-154. Acesso em: 20 apr. 2024.