GRIGOROV, V. Накити в България и Великоморавия от IX–X в. (византийски културни влияния): Jewellery in Bulgaria and Great Moravia from 9th–10th c. (Byzantine Cultural Influences). Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 99–119, 2013. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-3-1-2013-99-119. Acesso em: 23 apr. 2024.