BOYADZHIEV, Y. Открити селища и селищни могили – причини за различията в селищното и жилищното устройство: Flat sites and tells – reasons for the differences in their settlement and dwelling organization. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 67–98, 2013. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-3-1-2013-67-98. Acesso em: 22 apr. 2024.