KULEFF, I. Електрохимични методи в археометрията, консервацията и реставрацията Рецензия на A. Doménech-Carbó, M. T. Doménech-Carbó and V. Costa. Electrochemical Methods in Archaeometry, Conservation and Restoration. 2009, Springer: Book Review: A. Doménech-Carbó, M. T. Doménech-Carbó and V. Costa. Electrochemical Methods in Archaeometry, Conservation and Restoration. 2009, Springer, ISBN 978-3-540-92867-6, e-ISBN 978-3-540-92868-3. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 2, n. 2, p. 137-140, 25 Dec. 2012.