KULEFF, I. Електрохимични методи в археометрията, консервацията и реставрацията Рецензия на A. Doménech-Carbó, M. T. Doménech-Carbó and V. Costa. Electrochemical Methods in Archaeometry, Conservation and Restoration. 2009, Springer: Book Review: A. Doménech-Carbó, M. T. Doménech-Carbó and V. Costa. Electrochemical Methods in Archaeometry, Conservation and Restoration. 2009, Springer, ISBN 978-3-540-92867-6, e-ISBN 978-3-540-92868-3. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 137–140, 2012. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-2-2-2012-137-140. Acesso em: 21 feb. 2024.