PETROV, V. Нови аспекти в типологизацията и терминологията на селищните обекти в праисторията: New considerations for the typology and terminology of prehistoric settlements. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 123–133, 2012. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-2-2-2012-123-133. Acesso em: 22 apr. 2024.