BALABANOV, P. Търговията с гръцки амфори през елинистическата епоха според находки от Шуменско: Greek amphorae trade during the Hellenistic period according to finds from Shumen district. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 2, n. 2, p. 37-60, 25 Dec. 2012.