SLAVCHEV, V. Международна конференция „Изток и Запад. Култура и цивилизация по Долния Дунав”, 12-14 октомври 2011 г., Кълъраш, Румъния: International conference “East and West. Culture and Civilization at the Lower Danube”, October 12-14, 2011, Călăraşi, Romаnia. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 109–111, 2012. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-2-1-2012-109-111. Acesso em: 3 jul. 2022.