DIMITROV, K. Археометрия-та на Ивелин Кулев или как се пише разбираемо за сложна материя? Представяне на книгата „Археометрия“ с автор Ивелин Кулев. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София 2012: The Archeometry of Ivelin Kuleff or how to write intelligibly of a complicated matter? Book promotion “Archeometry”, author Ivelin Kuleff. University Press “St. Kliment Ohridski”, Sofia 2012. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 93–96, 2012. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-2-1-2012-93-96. Acesso em: 29 jun. 2022.