TERZIISKA-IGNATOVA, S. Законът за културното наследство и новата наредба за извършване на теренни археологически проучвания: добри решения за българското археологическо наследство или нови проблеми? The Cultural Heritage Law and the New Regulation(s) for conducting archaeological fieldwork: a good decision for the Bulgarian Archaeological Heritage or a new problem?. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 67–72, 2012. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-2-1-2012-67-72. Acesso em: 30 jun. 2022.