BOGOSAVLJEVIĆ-PETROVIĆ, V.; MARKOVIĆ, J. History and current studies of petroarcheological data from the Neolithic and Eneolithic in Serbia: Петро-археологически изследвания на неолита и халколита на Сърбия – история и състояние на проучванията. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 51–66, 2012. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-2-1-2012-51-66. Acesso em: 30 jun. 2022.