GUROVA, M. ‘Balkan Flint’ – fiction and/or trajectory to Neolithization: Evidence from Bulgaria: ‘Балканският флинт’ – фикция и/или траектория към неолитизацията: данни от България. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 15–49, 2012. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-2-1-2012-15-49. Acesso em: 20 may. 2024.