GUROVA, M. Международна конференция „The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human-Environment Interactions” (Долният Дунав през праисторията: промени в ландшафта и взаимодействието човек – околна среда), 3-5 ноември 2010 г., Александрия (Румъния): International conference “The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human-Environment Interactions”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 155–158, 2011. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-1-2011-155-158. Acesso em: 4 jul. 2022.