MATEVA, B. Проблеми на охраната и използването на паметниците на културата за туристически цели: Problems of preservation and utilisation of cultural monuments for touristic purposes. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 123–126, 2011. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-1-2011-123-126. Acesso em: 23 apr. 2024.