GORYANOVA, S. Международна научна конференция „Археология на средновековния храм“ (по случай 170-та годишнина на К.К. Косцюшко-Валюжинич), Държавен музей-резерват „Херсонес-Таврически“, 25-29 септември 2017 г.: “Archeology of the Medieval Temple” International Academic Conference (on the occasion of the 170th anniversary of K. K. Kostsyushko-Valyuzhinich), State Museum-Reserve “Tauric Chersonese”, 25-29 September 2017. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 7, n. 2, p. 307-312, 18 Dec. 2017.