BOTEVA, D.; TZVETKOVA, J. .; GROZDANOVA, L. . Българската нумизматична наука и предизвикателствата на дигиталната епоха: Bulgarian numismatics and the challenges of the digital age. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 169–179, 2024. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/327. Acesso em: 21 jul. 2024.