BOYADZHIEV, K. Международна конференция „Трите страни на една история: Балканите, степите и пустата, или триъгълната матрица на края на неолитните култури“ 26–29 февруари 2024, Букурещ, Румъния: International conference “Three sides of every story: the Balkans, the Steppe and the Puszta, the triangular matrix of the Neolithic collapse” 26th–29th February 2024, Bucharest, Romania. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 165–168, 2024. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/326. Acesso em: 21 jul. 2024.