TRAIKOVA, L. Aнтични обекти в градската територия на Хераклея Синтика: Ancient sites in the urban territory of Heraclea Sintica. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 173–207, 2023. DOI: 10.57573/be-ja.13.173-207. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/293. Acesso em: 19 jun. 2024.