GUROVA, M.; BONSALL, C.; BRADLEY, B.; ANASTASSOVA, E. Approaching prehistoric skills: experimental drilling in the context of bead manufacturing: Към праисторическите умения: експериментално пробиване и изготвяне на мъниста. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 3, n. 2, p. 201-221, 30 Dec. 2013.