CHUKALEV, K. PeBA 2022: Трета международна конференция „Перспективи на балканската археология“, 25–28 май 2022 г., Охрид, Република Северна Македония: PeBA 2022: 3rd PeBA International Conference “Perspectives on Balkan Archaeology”, 25–28 May 2022, Ohrid, Republic of North Macedonia. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 357–366, 2022. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/279. Acesso em: 29 nov. 2023.