BORISOVA-KATSAROVA, I. Към въпроса за развитието на Сердика през римската и късноримската епохи: On the question of the development of Serdica during the Roman and the Late Roman period. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 11, n. 2, p. 205-229, 20 Dec. 2021.