BORISOVA-KATSAROVA, I. Към въпроса за развитието на Сердика през римската и късноримската епохи: On the question of the development of Serdica during the Roman and the Late Roman period. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 205–229, 2021. DOI: 10.57573/be-ja.11.205-229. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/255. Acesso em: 17 jun. 2024.