FILIPOVIĆ, D. “Granaries” of Early Iron Age Kalakača, northern Serbia and the issue of archaeobotanical taphonomy: “Зърнохранилища” от РЖЕ обект Калакача в северна Сърбия и въпросът на археоботаничната тафономия. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 99–115, 2015. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-5-2-2015-99-115. Acesso em: 22 apr. 2024.