CHERNAKOV, D. Отново за колективната находка от керамични съдове от халколитния некропол при Кошарна, Русенска област: Revisiting the hoard of ceramic vessels from the Chalcolithic cemetery of Kosharna (Rousse district). Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 11, n. 1, p. 131-141, 9 Jun. 2021.