HRISTOV, M.; PRISTAVOVA, S.; STANIMIROVA, T. Минералого-петрографско изследване на керамика от проучвания край с. Дъбене, Карловско: Mineralogical and petrographic study of the pottery from Dubene site, Кarlovo municipality. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 11, n. 1, p. 121-129, 9 Jun. 2021.