VALCHEV, I. Култът към Юпитер в долнодунавските провинции по времето на Тетрархията: The cult of Jupiter in the Lower Danube Provinces during the Tetrarchy. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 11, n. 1, p. 103-120, 9 Jun. 2021.