TORBATOVA, B. Обекти на езическа култова обредност от римската епоха в Поломието. Част 1: Sites with pagan cult activity during the Roman period in the Polomie region. Part 1. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 11, n. 1, p. 59-102, 9 Jun. 2021.