DYULGEROV, N.; GROZDANOVA, L.; TZVETKOVA, J. Първа международна конференция „Български нумизматични четения”, 10-12 ноември 2020, София, България: First International Conference “Bulgarian Numismatic Readings”, 10th-12th November 2020, Sofia, Bulgaria. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 10, n. 2, p. 257-263, 24 Dec. 2020.