DYULGEROV, N.; GROZDANOVA, L.; TZVETKOVA, J. Първа международна конференция „Български нумизматични четения”, 10-12 ноември 2020, София, България: First International Conference “Bulgarian Numismatic Readings”, 10th-12th November 2020, Sofia, Bulgaria. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 257–263, 2020. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-10-2-2020-257-263. Acesso em: 18 may. 2024.