GEORGIEVA, R. „Невидими“ занаяти в древна Тракия: дървообработка и изделия от дърво: “Invisible” crafts in ancient Thrace: woodworking and manufacture of wooden objects. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 10, n. 2, p. 205-232, 24 Dec. 2020.