TODOROVA, E. LRCW 7: 7-ма международна конференция по късноантична битова керамика, кухненска керамика и амфори от Средиземноморието: археология и археометрия „Краят на късноантичната керамика. Последни векове на кръстопът”: LRCW 7: 7th International Conference on Late Roman coarse ware, cooking ware and amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry “The end of Late Roman pottery. The last centuries at the crossroads”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 9, n. 2, p. 273-281, 21 Dec. 2019.