PANAYOTOV, M.; SHISHKOVA, V.; VATOV, A. Датиране на икони чрез анализ на изображения на дървени елементи заснети с цифров фотоапарат: Dating icons by analysis of images of wooden parts obtained with high-resolution digital camera. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 9, n. 2, p. 213-227, 21 Dec. 2019.