VENELINOVA, S.; GRIGOROV, V. Керамичен комплекс „Копривец“ от неолитното селище до град Върбица, Североизточна България: ‘Koprivets’ pottery assemblage from the Neolithic settlement near the town of Varbitsa, Northeast Bulgaria. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 9, n. 2, p. 141-180, 21 Dec. 2019.