BOYADZHIEV, K. Международна конференция „Култура на линейно-лентестата керамика и Винча: формиране и трансформация на раннонеолитните общества в Европа през втората половина на VI хилядолетие пр. Хр.“, 21–23 март, Тюбинген, Германия: International conference “LBK & Vinča: Formation and Transformation of Early Neolithic Lifestyles in Europe in the second half of the 6th millennium BC”, 21st–23rd March, Tübingen, Germany. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 135–139, 2019. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-9-1-2019-135-139. Acesso em: 22 apr. 2024.