TODOROVA, E. Дванадесети конгрес на Международната асоциация за изучаване на средновековната и съвременна керамика в Средиземноморието: 12th Congress AIECM3 on Medieval and modern period Mediterranean ceramics. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 249–256, 2018. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-8-2-2018-249-256. Acesso em: 30 jun. 2022.