TORBATOV, S. „Най-крайната част на илирийските предели”: “The extremity of the Illyrian territory”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 6, n. 2, p. 233-276, 17 Dec. 2016.