TODOROVA, E. „Интердисциплинарни подходи към храната и хранителни навици в Източното Средиземноморие”. Заключителна конференция на проекта POMEDOR „Хора, керамика и храна в Източното Средиземноморие през Средновековието”: “Multidisciplinary Approaches to Food and Foodways in the Medieval Mediterranean”. Final Conference of the POMEDOR project “People, Pottery and Food in the Medieval Eastern Mediterranean”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 143–149, 2016. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-6-1-2016-143-149. Acesso em: 21 jul. 2024.