DIMITROV, Z. Трета международна конференция за Дунавските провинции на Римската империя – общество и икономика: Third International Conference on the Roman Danubian Provinces –Society and Economy. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 6, n. 1, p. 139-141, 6 Jun. 2016.