ZLATEVA, B.; KULEFF, I. Археометрия в България през последните десет години: Archaeometry in Bulgaria in the last decade. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 109–134, 2016. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-6-1-2016-109-134. Acesso em: 4 jul. 2022.