TODOROVA, E. Единадесети конгрес на Международната асоциация за изучаване на средновековната и съвременна керамика в Средиземноморието: Eleventh Congress AIECM3 on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 239–242, 2017. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-5-2-2015-239-242. Acesso em: 3 jul. 2022.