GANETSOVSKI, G. Семинар на открито: „Праисторическите изследвания в началото на новото хилядолетие: открития, дискусии и проблеми на проучванията“, 25-26 юли 2015 г., Оходен-Валога, Врачанско: Field seminar: “Prehistoric investigations in the beginning of the new millennium: discoveries, discussions and research issues”, 25-26 July 2015, Ohoden-Valoga, Vratsa district. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 231–237, 2017. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-5-2-2015-231-237. Acesso em: 23 apr. 2024.