KOSTADINOVA-AVRAMOVA, M.; KOVACHEVA, M. Изследване магнетизма на археологически структури. Практически указания при работа на терен: Study of the magnetism of archaeological structures. Fieldwork practical guidance. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 5, n. 2, p. 163-175, 23 Dec. 2015.